ब्लगर पेजमा Snow Effect #Snow Effect on Blogspot

Wordpress मा भएको Snow Falling Effect तपाईले Blogspot मा पनि राख्न सक्नुहुन्छ ।

<script src='http://snow-effect.googlecode.com/files/snow.js' type='text/javascript'> 
यसलाई Add Gadget बाट राख्नु सक्नु हुनेछ, अथवा सिधै Edit HTML मा गएर भन्दा ठीक माथि तल पेष्ट गर्नु भए पनि हुन्छ ।

Popular posts from this blog

Crack Internet Download Manager (IDM) No virus

ब्लगिङ् अनुभव । Blogging Experience

Increase torrents download speed