Posts

Showing posts from April, 2013

5 years old sister singing Rhymes "My Red Balloon"

नामः दिव्या निरौला वर्षः ५ विद्यालयः हिमालयन एकेडमी, मेनपा, झापा भिडियो लिएको मितिः २०७० वैशाख ८ गते उनले यो बालगीत (राईम्स) विद्यालयको वार्षिक कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेकी थिईन् । My red balloon , My red balloon, Flies high, flies high, flies high,  I jumped up high . To catch the sky! But could not catch it, why? My red balloon,    My red balloon, Flies high, flies high, flies high!

Inside Ocean Expolaration Video With Nepali Captions