दशैं [हाईकू] । Dashin [Haiku]

खसीको दशा,
कस्तो यो विडम्वना,
मान्छेको दशैं ।

Comments