Monday, October 11, 2010

दशैं [हाईकू] । Dashin [Haiku]

  No comments
खसीको दशा,
कस्तो यो विडम्वना,
मान्छेको दशैं ।

No comments :

Post a Comment

Comments