Sunday, September 4, 2016

A poem by Anuda Acharya
गरि श्रींगार, चुरा धागो, व्रत बस्दै छु, आउछौं तिमी, पानी खुवाउन, कुरि बस्दै छु । भए हुन्थ्यो, कोही भन्ने, ब्रत नबस काली, अदृश्य त्यो, मन...

गरि श्रींगार, चुरा धागो, व्रत बस्दै छु, आउछौं तिमी, पानी खुवाउन, कुरि बस्दै छु । भए हुन्थ्यो, कोही भन्ने, ब्रत नबस काली, अदृश्य त्यो, मन...

Read more

Wednesday, August 31, 2016

Tuesday, June 7, 2016

A Synthetic Heart
Dear brother, are you listening? Its me shouting here. Here I stand. Ready and back packed. See, What I carried, a bottle full of sal...

Dear brother, are you listening? Its me shouting here. Here I stand. Ready and back packed. See, What I carried, a bottle full of sal...

Read more

Monday, April 4, 2016

A Special Birthday Gift I Received Today
ती जुन र तारा साक्षी राखी शुभकामना यो जन्मदिनको तिमीलाई छ दोस्त आत्रेयीको तर्फबाट । - २०७२ चैत्र २२, सोमबार

ती जुन र तारा साक्षी राखी शुभकामना यो जन्मदिनको तिमीलाई छ दोस्त आत्रेयीको तर्फबाट । - २०७२ चैत्र २२, सोमबार

Read more

Thursday, January 28, 2016